görög | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

別表
παρ. (παράρτημα)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
περ. (κατά προσέγγιση)
Amikor a mennyiség ismeretlen
参考文献一覧
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Felhasznált irodalom/Források
およそ
περ. (περίπου)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
κεφ. (κεφάλαιο)
A tanulmány egy meghatározott része
στήλη
A táblázat függőleges része
学位論文
διατριβή
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
編さん
επιμ. (επιμέλεια)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Példa/példák adásánál
特に
ειδ. (ειδικά)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc.
κτλ. (και τα λοιπά)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
Σχ. (Σχήμα)
A dolgozathoz tartozó diagram
すなわち
δηλαδή,...
Egy gondolat kifejtésénél
含めて
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
注意
σημ. (σημείωση)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p.(ページ)
σελ. (σελίδα)
A kézirat minden egyes oldala
pp.(ページ 複数)
σελ. (σελίδες)
A kézirat számos oldala
序論
Προτ. (πρόλογος)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
(人物名)出版
δημοσιεύθηκε από
A kiadó megnevezésekor
(人物名)編
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
再版
ανατύπωση
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
(人物名)訳
μεταφράστηκε από
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
τομ. (τόμος)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás