angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

別表
app. (appendix)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
approx. (approximately)
Amikor a mennyiség ismeretlen
参考文献一覧
bibliog. (bibliography)
Felhasznált irodalom/Források
およそ
ca. (circa)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
ch. (chapter)
A tanulmány egy meghatározott része
col. (column)
A táblázat függőleges része
学位論文
diss. (dissertation)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
編さん
ed. (edited by)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
e.g. (exempli gratia)
Példa/példák adásánál
特に
esp. (especially)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc.
etc. (et cetera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figure)
A dolgozathoz tartozó diagram
すなわち
i.e. (id est)
Egy gondolat kifejtésénél
含めて
incl. (including)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
注意
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p.(ページ)
p. (page)
A kézirat minden egyes oldala
pp.(ページ 複数)
pp. (pages)
A kézirat számos oldala
序論
pref. (preface)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
(人物名)出版
pub. (published by)
A kiadó megnevezésekor
(人物名)編
rev. (revised by)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
再版
rpt. (reprint)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
(人物名)訳
trans. (translated by)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volume)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás