török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

bijl. (bijlage)
ek
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ong. (ongeveer)
tahmini/ yaklaşık
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibl. (bibliografie)
Bibliyografi/ Kaynakça
Felhasznált irodalom/Források
ca. (circa)
aşağı yukarı/ takribi
Amikor egy mennyiséget becsülünk
hst. (hoofdstuk)
Bölüm/ ünite
A tanulmány egy meghatározott része
kolom
kol. (kolon)/ sütun
A táblázat függőleges része
dissertatie
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
bew. (bewerkt door)
tarafından düzeltildi
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
bijv. (bijvoorbeeld)
ör./örn. (örneğin)
Példa/példák adásánál
bijz. (bijzonder)
özellikle
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
enz. (enzovoort)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
afb. (afbeelding)
fig. (figür)
A dolgozathoz tartozó diagram
d.w.z (dat wil zeggen)
yani
Egy gondolat kifejtésénél
incl. (inclusief)
kapsar/ dahil
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p. (pagina)
s. (sayfa)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (pagina´s)
sayfalar
A kézirat számos oldala
voorwoord
önsöz/ giriş
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
uitg. (uitgegeven door)
yay. (yayımlandı)
A kiadó megnevezésekor
herz. (herzien)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
herdr. (herdruk)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
vertaald door
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
jg. (jaargang)
böl. (bölüm)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás