svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

bijl. (bijlage)
Appendix
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ong. (ongeveer)
ung. (ungefär)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibl. (bibliografie)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Felhasznált irodalom/Források
ca. (circa)
ca. (cirka)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
hst. (hoofdstuk)
kap. (kapitel)
A tanulmány egy meghatározott része
kolom
Kolumn
A táblázat függőleges része
dissertatie
Doktorsavhandling
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
bew. (bewerkt door)
red. (redigerad av)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
bijv. (bijvoorbeeld)
t.ex. (till exempel)
Példa/példák adásánál
bijz. (bijzonder)
särskilt
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
enz. (enzovoort)
etc. (et cetera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
afb. (afbeelding)
figur
A dolgozathoz tartozó diagram
d.w.z (dat wil zeggen)
d.v.s. (det vill säga)
Egy gondolat kifejtésénél
incl. (inclusief)
inkl. (inklusive)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p. (pagina)
s. (sida)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (pagina´s)
s. (sidor)
A kézirat számos oldala
voorwoord
förord
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
uitg. (uitgegeven door)
publicerad av
A kiadó megnevezésekor
herz. (herzien)
rev. (reviderad av)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
herdr. (herdruk)
omtryck/nytryck
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
vertaald door
övers. (översättning)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
jg. (jaargang)
vol. (volym)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás