spanyol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

bijl. (bijlage)
ap. (apéndice)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ong. (ongeveer)
aprox. (aproximadamente)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibl. (bibliografie)
bibl. (bibliografía)
Felhasznált irodalom/Források
ca. (circa)
circ. (circa)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
hst. (hoofdstuk)
cap. (capítulo)
A tanulmány egy meghatározott része
kolom
col. (columna)
A táblázat függőleges része
dissertatie
disertación
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
bew. (bewerkt door)
editado por
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
bijv. (bijvoorbeeld)
p. ej. (por ejemplo)
Példa/példák adásánál
bijz. (bijzonder)
especialmente
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
enz. (enzovoort)
etc. (etcétera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
afb. (afbeelding)
fig. (figura)
A dolgozathoz tartozó diagram
d.w.z (dat wil zeggen)
es decir,...
Egy gondolat kifejtésénél
incl. (inclusief)
incl.
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p. (pagina)
p. (página)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (pagina´s)
pp. (páginas)
A kézirat számos oldala
voorwoord
Prefacio
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
uitg. (uitgegeven door)
publicado por
A kiadó megnevezésekor
herz. (herzien)
revisado por
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
herdr. (herdruk)
reedición / nueva edición / reimpresión
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
vertaald door
traducido por
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
jg. (jaargang)
t.
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás