magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

bijl. (bijlage)
függ. (függelék)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ong. (ongeveer)
kb. (körülbelül)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibl. (bibliografie)
bibliog. (bibliográfia)
Felhasznált irodalom/Források
ca. (circa)
kb. (körülbelül)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
hst. (hoofdstuk)
fej. (fejezet)
A tanulmány egy meghatározott része
kolom
oszl. (oszlop)
A táblázat függőleges része
dissertatie
dissz. (disszertáció)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
bew. (bewerkt door)
szerk. (szerkesztette X)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
bijv. (bijvoorbeeld)
pl. (például)
Példa/példák adásánál
bijz. (bijzonder)
kül. (különösen)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
enz. (enzovoort)
stb. (és így tovább)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
afb. (afbeelding)
ábr. (ábra)
A dolgozathoz tartozó diagram
d.w.z (dat wil zeggen)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Egy gondolat kifejtésénél
incl. (inclusief)
beleértve
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p. (pagina)
o./old. (oldal)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (pagina´s)
o./old. (oldal/oldalak)
A kézirat számos oldala
voorwoord
Előszó
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
uitg. (uitgegeven door)
kiad. (kiadta X/kiadó)
A kiadó megnevezésekor
herz. (herzien)
Átdolgozta X
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
herdr. (herdruk)
Utánnyomás
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
vertaald door
ford. (fordította X)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
jg. (jaargang)
köt. (kötet)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás