lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

bijl. (bijlage)
aneks
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ong. (ongeveer)
ok. (około)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibl. (bibliografie)
bibliografia
Felhasznált irodalom/Források
ca. (circa)
circa
Amikor egy mennyiséget becsülünk
hst. (hoofdstuk)
rozdz. (rozdział)
A tanulmány egy meghatározott része
kolom
kolumna
A táblázat függőleges része
dissertatie
dysertacja
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
bew. (bewerkt door)
pod red. (pod redakcją)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
bijv. (bijvoorbeeld)
np. (na przykład)
Példa/példák adásánál
bijz. (bijzonder)
szczególnie
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
enz. (enzovoort)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
afb. (afbeelding)
rys. (rysunek)
A dolgozathoz tartozó diagram
d.w.z (dat wil zeggen)
tj. (to jest)
Egy gondolat kifejtésénél
incl. (inclusief)
wliczając
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
nb. (notabene/nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p. (pagina)
str. (strona)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (pagina´s)
str. (strony)
A kézirat számos oldala
voorwoord
wstęp/przedmowa
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
uitg. (uitgegeven door)
wyd. (wydawnictwo)
A kiadó megnevezésekor
herz. (herzien)
korekta
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
herdr. (herdruk)
przedruk
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
vertaald door
tłum. (tłumaczenie)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
jg. (jaargang)
t. (tom)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás