koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

bijl. (bijlage)
부록
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ong. (ongeveer)
대략
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibl. (bibliografie)
참고 문헌 목록
Felhasznált irodalom/Források
ca. (circa)
대략
Amikor egy mennyiséget becsülünk
hst. (hoofdstuk)
제 (숫자 ex. 1) 장
A tanulmány egy meghatározott része
kolom
세로줄
A táblázat függőleges része
dissertatie
논문
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
bew. (bewerkt door)
편집
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
bijv. (bijvoorbeeld)
예,
Példa/példák adásánál
bijz. (bijzonder)
특히,
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
enz. (enzovoort)
등...
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
afb. (afbeelding)
A dolgozathoz tartozó diagram
d.w.z (dat wil zeggen)
즉,
Egy gondolat kifejtésénél
incl. (inclusief)
... 포함
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
주의
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p. (pagina)
p.
A kézirat minden egyes oldala
pp. (pagina´s)
pp.
A kézirat számos oldala
voorwoord
서두
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
uitg. (uitgegeven door)
(홍길동) 지음
A kiadó megnevezésekor
herz. (herzien)
(홍길동) 개정
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
herdr. (herdruk)
재판본
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
vertaald door
(홍길동) 번역
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
jg. (jaargang)
제 (몇) 판
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás