japán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

bijl. (bijlage)
別表
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ong. (ongeveer)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibl. (bibliografie)
参考文献一覧
Felhasznált irodalom/Források
ca. (circa)
およそ
Amikor egy mennyiséget becsülünk
hst. (hoofdstuk)
A tanulmány egy meghatározott része
kolom
A táblázat függőleges része
dissertatie
学位論文
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
bew. (bewerkt door)
編さん
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
bijv. (bijvoorbeeld)
Példa/példák adásánál
bijz. (bijzonder)
特に
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
enz. (enzovoort)
etc.
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
afb. (afbeelding)
A dolgozathoz tartozó diagram
d.w.z (dat wil zeggen)
すなわち
Egy gondolat kifejtésénél
incl. (inclusief)
含めて
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
注意
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p. (pagina)
p.(ページ)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (pagina´s)
pp.(ページ 複数)
A kézirat számos oldala
voorwoord
序論
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
uitg. (uitgegeven door)
(人物名)出版
A kiadó megnevezésekor
herz. (herzien)
(人物名)編
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
herdr. (herdruk)
再版
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
vertaald door
(人物名)訳
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
jg. (jaargang)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás