görög | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

bijl. (bijlage)
παρ. (παράρτημα)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ong. (ongeveer)
περ. (κατά προσέγγιση)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibl. (bibliografie)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Felhasznált irodalom/Források
ca. (circa)
περ. (περίπου)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
hst. (hoofdstuk)
κεφ. (κεφάλαιο)
A tanulmány egy meghatározott része
kolom
στήλη
A táblázat függőleges része
dissertatie
διατριβή
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
bew. (bewerkt door)
επιμ. (επιμέλεια)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
bijv. (bijvoorbeeld)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Példa/példák adásánál
bijz. (bijzonder)
ειδ. (ειδικά)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
enz. (enzovoort)
κτλ. (και τα λοιπά)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
afb. (afbeelding)
Σχ. (Σχήμα)
A dolgozathoz tartozó diagram
d.w.z (dat wil zeggen)
δηλαδή,...
Egy gondolat kifejtésénél
incl. (inclusief)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p. (pagina)
σελ. (σελίδα)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (pagina´s)
σελ. (σελίδες)
A kézirat számos oldala
voorwoord
Προτ. (πρόλογος)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
uitg. (uitgegeven door)
δημοσιεύθηκε από
A kiadó megnevezésekor
herz. (herzien)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
herdr. (herdruk)
ανατύπωση
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
vertaald door
μεταφράστηκε από
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
jg. (jaargang)
τομ. (τόμος)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás