dán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

bijl. (bijlage)
bilag
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ong. (ongeveer)
ca. (cirka)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibl. (bibliografie)
bibliografi
Felhasznált irodalom/Források
ca. (circa)
ca. (cirka)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
hst. (hoofdstuk)
afsnit
A tanulmány egy meghatározott része
kolom
kolonne
A táblázat függőleges része
dissertatie
afhandling
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
bew. (bewerkt door)
redigeret af
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
bijv. (bijvoorbeeld)
f.eks. (for eksempel)
Példa/példák adásánál
bijz. (bijzonder)
især
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
enz. (enzovoort)
osv. (og så videre)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
afb. (afbeelding)
fig. (figur)
A dolgozathoz tartozó diagram
d.w.z (dat wil zeggen)
dvs. (det vil sige)
Egy gondolat kifejtésénél
incl. (inclusief)
inkl. (inklusive)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p. (pagina)
side
A kézirat minden egyes oldala
pp. (pagina´s)
s. (sider)
A kézirat számos oldala
voorwoord
indledning
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
uitg. (uitgegeven door)
udgivet af
A kiadó megnevezésekor
herz. (herzien)
revideret af
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
herdr. (herdruk)
genoptryk
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
vertaald door
oversat af
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
jg. (jaargang)
bind
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás