cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

bijl. (bijlage)
- (příloha)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
ong. (ongeveer)
přibl. (přibližně)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibl. (bibliografie)
lit. (literatura)
Felhasznált irodalom/Források
ca. (circa)
cca (cirka)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
hst. (hoofdstuk)
kap. (kapitola)
A tanulmány egy meghatározott része
kolom
- (sloupec)
A táblázat függőleges része
dissertatie
dis. (disertace, disertační práce)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
bew. (bewerkt door)
edit. (editována kým)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
bijv. (bijvoorbeeld)
např. (například)
Példa/példák adásánál
bijz. (bijzonder)
zejm. (zejména)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
enz. (enzovoort)
atd. (a tak dále)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
afb. (afbeelding)
obr. (obrázek)
A dolgozathoz tartozó diagram
d.w.z (dat wil zeggen)
tj. (to jest)
Egy gondolat kifejtésénél
incl. (inclusief)
vč. (včetně)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p. (pagina)
str. (strana)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (pagina´s)
str. (strany)
A kézirat számos oldala
voorwoord
- (předmluva)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
uitg. (uitgegeven door)
publ. (publikováno kým)
A kiadó megnevezésekor
herz. (herzien)
rev. (revidováno kým)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
herdr. (herdruk)
dot. (dotisk)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
vertaald door
přel. (přeloženo kým)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
jg. (jaargang)
obj. (objem)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás