svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

परिशिष्ट
Appendix
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
लगभग
ung. (ungefär)
Amikor a mennyiség ismeretlen
ग्रंथ सूची
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Felhasznált irodalom/Források
लगभग
ca. (cirka)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
अध्याय
kap. (kapitel)
A tanulmány egy meghatározott része
स्तंभ
Kolumn
A táblázat függőleges része
व्याख्यान
Doktorsavhandling
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
संपादक
red. (redigerad av)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
उदाहरण
t.ex. (till exempel)
Példa/példák adásánál
विशेषतः
särskilt
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
आदि.
etc. (et cetera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
आकृ.
figur
A dolgozathoz tartozó diagram
जो है कि...
d.v.s. (det vill säga)
Egy gondolat kifejtésénél
सहित
inkl. (inklusive)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
ख़ासकर
obs (observera)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
अगला
s. (sida)
A kézirat minden egyes oldala
अगला पन्ना
s. (sidor)
A kézirat számos oldala
प्रस्तावना
förord
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
प्रकाशन
publicerad av
A kiadó megnevezésekor
पुनरीक्षित
rev. (reviderad av)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
पुनर्मुद्रण
omtryck/nytryck
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
अनुवादक
övers. (översättning)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
विभाग
vol. (volym)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás