magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

परिशिष्ट
függ. (függelék)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
लगभग
kb. (körülbelül)
Amikor a mennyiség ismeretlen
ग्रंथ सूची
bibliog. (bibliográfia)
Felhasznált irodalom/Források
लगभग
kb. (körülbelül)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
अध्याय
fej. (fejezet)
A tanulmány egy meghatározott része
स्तंभ
oszl. (oszlop)
A táblázat függőleges része
व्याख्यान
dissz. (disszertáció)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
संपादक
szerk. (szerkesztette X)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
उदाहरण
pl. (például)
Példa/példák adásánál
विशेषतः
kül. (különösen)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
आदि.
stb. (és így tovább)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
आकृ.
ábr. (ábra)
A dolgozathoz tartozó diagram
जो है कि...
azaz/vagyis/következtetésképpen
Egy gondolat kifejtésénél
सहित
beleértve
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
ख़ासकर
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
अगला
o./old. (oldal)
A kézirat minden egyes oldala
अगला पन्ना
o./old. (oldal/oldalak)
A kézirat számos oldala
प्रस्तावना
Előszó
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
प्रकाशन
kiad. (kiadta X/kiadó)
A kiadó megnevezésekor
पुनरीक्षित
Átdolgozta X
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
पुनर्मुद्रण
Utánnyomás
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
अनुवादक
ford. (fordította X)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
विभाग
köt. (kötet)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás