svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

παρ. (παράρτημα)
Appendix
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
περ. (κατά προσέγγιση)
ung. (ungefär)
Amikor a mennyiség ismeretlen
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Felhasznált irodalom/Források
περ. (περίπου)
ca. (cirka)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
κεφ. (κεφάλαιο)
kap. (kapitel)
A tanulmány egy meghatározott része
στήλη
Kolumn
A táblázat függőleges része
διατριβή
Doktorsavhandling
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
επιμ. (επιμέλεια)
red. (redigerad av)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
t.ex. (till exempel)
Példa/példák adásánál
ειδ. (ειδικά)
särskilt
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
κτλ. (και τα λοιπά)
etc. (et cetera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
Σχ. (Σχήμα)
figur
A dolgozathoz tartozó diagram
δηλαδή,...
d.v.s. (det vill säga)
Egy gondolat kifejtésénél
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
inkl. (inklusive)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
σημ. (σημείωση)
obs (observera)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
σελ. (σελίδα)
s. (sida)
A kézirat minden egyes oldala
σελ. (σελίδες)
s. (sidor)
A kézirat számos oldala
Προτ. (πρόλογος)
förord
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
δημοσιεύθηκε από
publicerad av
A kiadó megnevezésekor
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
rev. (reviderad av)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
ανατύπωση
omtryck/nytryck
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
μεταφράστηκε από
övers. (översättning)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
τομ. (τόμος)
vol. (volym)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás