orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

παρ. (παράρτημα)
прил. (приложения)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
περ. (κατά προσέγγιση)
прибл. (приблизительно)
Amikor a mennyiség ismeretlen
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
библ. (библиография)
Felhasznált irodalom/Források
περ. (περίπου)
ca. (circa -ровно)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
κεφ. (κεφάλαιο)
гл. (глава)
A tanulmány egy meghatározott része
στήλη
кол. (колонка)
A táblázat függőleges része
διατριβή
дисс. (дисертация)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
επιμ. (επιμέλεια)
ред. (редактор ...)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
н/р (на пример)
Példa/példák adásánál
ειδ. (ειδικά)
особенно (особенно)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
κτλ. (και τα λοιπά)
и т.д. (и так далее)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
Σχ. (Σχήμα)
рис. (рисунок)
A dolgozathoz tartozó diagram
δηλαδή,...
т.е. (то есть)
Egy gondolat kifejtésénél
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
вкл. (включая)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
σημ. (σημείωση)
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
σελ. (σελίδα)
стр. (страница)
A kézirat minden egyes oldala
σελ. (σελίδες)
стр-ы. (страницы)
A kézirat számos oldala
Προτ. (πρόλογος)
прол. (пролог)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
δημοσιεύθηκε από
изд. (издательство)
A kiadó megnevezésekor
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
ред. (просмотрено...)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
ανατύπωση
обр. (в обработке...)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
μεταφράστηκε από
trans. (перевод ...)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
τομ. (τόμος)
vol. (volume - ценность)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás