német | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

παρ. (παράρτημα)
Ah. (Anhang)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
περ. (κατά προσέγγιση)
ugf. (ungefähr)
Amikor a mennyiség ismeretlen
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Felhasznált irodalom/Források
περ. (περίπου)
ca. (circa)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
κεφ. (κεφάλαιο)
K. (Kapitel)
A tanulmány egy meghatározott része
στήλη
Spalte
A táblázat függőleges része
διατριβή
Diss. (Dissertation)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
επιμ. (επιμέλεια)
bearb. (bearbeitet von)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
z.B. (zum Beispiel)
Példa/példák adásánál
ειδ. (ειδικά)
bes. (besonders)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
κτλ. (και τα λοιπά)
usw. (und so weiter)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
Σχ. (Σχήμα)
Abb. (Abbildung)
A dolgozathoz tartozó diagram
δηλαδή,...
d.h. (das heißt)
Egy gondolat kifejtésénél
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
inkl. (inklusive)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
σημ. (σημείωση)
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
σελ. (σελίδα)
S. (Seite)
A kézirat minden egyes oldala
σελ. (σελίδες)
S. (Seiten)
A kézirat számos oldala
Προτ. (πρόλογος)
Vorw. (Vorwort)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
δημοσιεύθηκε από
hg. (herausgegeben von)
A kiadó megnevezésekor
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
geä. (geändert)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
ανατύπωση
Nachdr. (Nachdruck)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
μεταφράστηκε από
übersetzt von
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
τομ. (τόμος)
Jg. (Jahrgang)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás