magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

παρ. (παράρτημα)
függ. (függelék)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
περ. (κατά προσέγγιση)
kb. (körülbelül)
Amikor a mennyiség ismeretlen
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
bibliog. (bibliográfia)
Felhasznált irodalom/Források
περ. (περίπου)
kb. (körülbelül)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
κεφ. (κεφάλαιο)
fej. (fejezet)
A tanulmány egy meghatározott része
στήλη
oszl. (oszlop)
A táblázat függőleges része
διατριβή
dissz. (disszertáció)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
επιμ. (επιμέλεια)
szerk. (szerkesztette X)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
pl. (például)
Példa/példák adásánál
ειδ. (ειδικά)
kül. (különösen)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
κτλ. (και τα λοιπά)
stb. (és így tovább)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
Σχ. (Σχήμα)
ábr. (ábra)
A dolgozathoz tartozó diagram
δηλαδή,...
azaz/vagyis/következtetésképpen
Egy gondolat kifejtésénél
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
beleértve
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
σημ. (σημείωση)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
σελ. (σελίδα)
o./old. (oldal)
A kézirat minden egyes oldala
σελ. (σελίδες)
o./old. (oldal/oldalak)
A kézirat számos oldala
Προτ. (πρόλογος)
Előszó
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
δημοσιεύθηκε από
kiad. (kiadta X/kiadó)
A kiadó megnevezésekor
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Átdolgozta X
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
ανατύπωση
Utánnyomás
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
μεταφράστηκε από
ford. (fordította X)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
τομ. (τόμος)
köt. (kötet)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás