francia | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

παρ. (παράρτημα)
annexe
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
περ. (κατά προσέγγιση)
approx. (approximativement)
Amikor a mennyiség ismeretlen
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
biblio. (bibliographie)
Felhasznált irodalom/Források
περ. (περίπου)
env. (environ)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
κεφ. (κεφάλαιο)
ch. (chapitre)
A tanulmány egy meghatározott része
στήλη
col. (colonne)
A táblázat függőleges része
διατριβή
diss. (dissertation)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
επιμ. (επιμέλεια)
éd. (édition)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
ex. (exemple)
Példa/példák adásánál
ειδ. (ειδικά)
spéc. (spécialement)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
κτλ. (και τα λοιπά)
etc. (et cetera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
Σχ. (Σχήμα)
fig. (figure)
A dolgozathoz tartozó diagram
δηλαδή,...
c.-à-d. (c'est-à-dire)
Egy gondolat kifejtésénél
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
incl. (incluant)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
σημ. (σημείωση)
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
σελ. (σελίδα)
p. (page)
A kézirat minden egyes oldala
σελ. (σελίδες)
pp. (pages)
A kézirat számos oldala
Προτ. (πρόλογος)
préf. (préface)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
δημοσιεύθηκε από
éd. (édité par)
A kiadó megnevezésekor
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
rev. (revu par)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
ανατύπωση
réimp. (réimpression)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
μεταφράστηκε από
trad. (traduit par)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
τομ. (τόμος)
vol. (volume)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás