cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

annexe
- (příloha)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
approx. (approximativement)
přibl. (přibližně)
Amikor a mennyiség ismeretlen
biblio. (bibliographie)
lit. (literatura)
Felhasznált irodalom/Források
env. (environ)
cca (cirka)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
ch. (chapitre)
kap. (kapitola)
A tanulmány egy meghatározott része
col. (colonne)
- (sloupec)
A táblázat függőleges része
diss. (dissertation)
dis. (disertace, disertační práce)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
éd. (édition)
edit. (editována kým)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
ex. (exemple)
např. (například)
Példa/példák adásánál
spéc. (spécialement)
zejm. (zejména)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (et cetera)
atd. (a tak dále)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figure)
obr. (obrázek)
A dolgozathoz tartozó diagram
c.-à-d. (c'est-à-dire)
tj. (to jest)
Egy gondolat kifejtésénél
incl. (incluant)
vč. (včetně)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p. (page)
str. (strana)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (pages)
str. (strany)
A kézirat számos oldala
préf. (préface)
- (předmluva)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
éd. (édité par)
publ. (publikováno kým)
A kiadó megnevezésekor
rev. (revu par)
rev. (revidováno kým)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
réimp. (réimpression)
dot. (dotisk)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
trad. (traduit par)
přel. (přeloženo kým)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volume)
obj. (objem)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás