magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

Liitteet
függ. (függelék)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
n. (noin)
kb. (körülbelül)
Amikor a mennyiség ismeretlen
Bibliografia
bibliog. (bibliográfia)
Felhasznált irodalom/Források
n. (noin)
kb. (körülbelül)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
kpl (kappale)
fej. (fejezet)
A tanulmány egy meghatározott része
Pylväs
oszl. (oszlop)
A táblázat függőleges része
Väitöskirja
dissz. (disszertáció)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
toim. (toimittanut)
szerk. (szerkesztette X)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
esim. (esimerkiksi)
pl. (például)
Példa/példák adásánál
erityisesti
kül. (különösen)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
jne. (ja niin edelleen)
stb. (és így tovább)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
kaavio
ábr. (ábra)
A dolgozathoz tartozó diagram
eli
azaz/vagyis/következtetésképpen
Egy gondolat kifejtésénél
mukaanlukien
beleértve
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
huom. (huomautus)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
s. (sivu)
o./old. (oldal)
A kézirat minden egyes oldala
sivut
o./old. (oldal/oldalak)
A kézirat számos oldala
esipuhe
Előszó
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
julk. (julkaissut)
kiad. (kiadta X/kiadó)
A kiadó megnevezésekor
muok. (muokannut)
Átdolgozta X
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
lisäpainos
Utánnyomás
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
kääntänyt
ford. (fordította X)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volyymi)
köt. (kötet)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás