cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

ap. (apendico)
- (příloha)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
proks. (proksimume)
přibl. (přibližně)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliog. (bibliografio)
lit. (literatura)
Felhasznált irodalom/Források
ĉi. (ĉirkaŭ)
cca (cirka)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
ĉa. (ĉapitro)
kap. (kapitola)
A tanulmány egy meghatározott része
kol. (kolono)
- (sloupec)
A táblázat függőleges része
dis. (disertacio)
dis. (disertace, disertační práce)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
ed. (eldonita de)
edit. (editována kým)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
ekz. (ekzemplo)
např. (například)
Példa/példák adásánál
prec. (precipe)
zejm. (zejména)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
ktp. (kaj tiel plu)
atd. (a tak dále)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figuro)
obr. (obrázek)
A dolgozathoz tartozó diagram
t.e. (tio estas)
tj. (to jest)
Egy gondolat kifejtésénél
ink. (inkluzive)
vč. (včetně)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (notu bene)
Pozn. (poznámka)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p. (paĝo)
str. (strana)
A kézirat minden egyes oldala
pj. (paĝoj)
str. (strany)
A kézirat számos oldala
pref. (prefaco)
- (předmluva)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
eld. (eldonita de)
publ. (publikováno kým)
A kiadó megnevezésekor
rev. (reviziita de)
rev. (revidováno kým)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
rep. (represo)
dot. (dotisk)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
trad. (tradukita de)
přel. (přeloženo kým)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volumo)
obj. (objem)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás