török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

- (příloha)
ek
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
přibl. (přibližně)
tahmini/ yaklaşık
Amikor a mennyiség ismeretlen
lit. (literatura)
Bibliyografi/ Kaynakça
Felhasznált irodalom/Források
cca (cirka)
aşağı yukarı/ takribi
Amikor egy mennyiséget becsülünk
kap. (kapitola)
Bölüm/ ünite
A tanulmány egy meghatározott része
- (sloupec)
kol. (kolon)/ sütun
A táblázat függőleges része
dis. (disertace, disertační práce)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
edit. (editována kým)
tarafından düzeltildi
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
např. (například)
ör./örn. (örneğin)
Példa/példák adásánál
zejm. (zejména)
özellikle
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
atd. (a tak dále)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
obr. (obrázek)
fig. (figür)
A dolgozathoz tartozó diagram
tj. (to jest)
yani
Egy gondolat kifejtésénél
vč. (včetně)
kapsar/ dahil
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
Pozn. (poznámka)
d.e. (dikkat edilecek)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
str. (strana)
s. (sayfa)
A kézirat minden egyes oldala
str. (strany)
sayfalar
A kézirat számos oldala
- (předmluva)
önsöz/ giriş
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
publ. (publikováno kým)
yay. (yayımlandı)
A kiadó megnevezésekor
rev. (revidováno kým)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
dot. (dotisk)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
přel. (přeloženo kým)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
obj. (objem)
böl. (bölüm)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás