svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

- (příloha)
Appendix
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
přibl. (přibližně)
ung. (ungefär)
Amikor a mennyiség ismeretlen
lit. (literatura)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Felhasznált irodalom/Források
cca (cirka)
ca. (cirka)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
kap. (kapitola)
kap. (kapitel)
A tanulmány egy meghatározott része
- (sloupec)
Kolumn
A táblázat függőleges része
dis. (disertace, disertační práce)
Doktorsavhandling
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
edit. (editována kým)
red. (redigerad av)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
např. (například)
t.ex. (till exempel)
Példa/példák adásánál
zejm. (zejména)
särskilt
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
atd. (a tak dále)
etc. (et cetera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
obr. (obrázek)
figur
A dolgozathoz tartozó diagram
tj. (to jest)
d.v.s. (det vill säga)
Egy gondolat kifejtésénél
vč. (včetně)
inkl. (inklusive)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
Pozn. (poznámka)
obs (observera)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
str. (strana)
s. (sida)
A kézirat minden egyes oldala
str. (strany)
s. (sidor)
A kézirat számos oldala
- (předmluva)
förord
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
publ. (publikováno kým)
publicerad av
A kiadó megnevezésekor
rev. (revidováno kým)
rev. (reviderad av)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
dot. (dotisk)
omtryck/nytryck
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
přel. (přeloženo kým)
övers. (översättning)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
obj. (objem)
vol. (volym)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás