spanyol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

- (příloha)
ap. (apéndice)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
přibl. (přibližně)
aprox. (aproximadamente)
Amikor a mennyiség ismeretlen
lit. (literatura)
bibl. (bibliografía)
Felhasznált irodalom/Források
cca (cirka)
circ. (circa)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
kap. (kapitola)
cap. (capítulo)
A tanulmány egy meghatározott része
- (sloupec)
col. (columna)
A táblázat függőleges része
dis. (disertace, disertační práce)
disertación
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
edit. (editována kým)
editado por
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
např. (například)
p. ej. (por ejemplo)
Példa/példák adásánál
zejm. (zejména)
especialmente
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
atd. (a tak dále)
etc. (etcétera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
obr. (obrázek)
fig. (figura)
A dolgozathoz tartozó diagram
tj. (to jest)
es decir,...
Egy gondolat kifejtésénél
vč. (včetně)
incl.
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
Pozn. (poznámka)
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
str. (strana)
p. (página)
A kézirat minden egyes oldala
str. (strany)
pp. (páginas)
A kézirat számos oldala
- (předmluva)
Prefacio
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
publ. (publikováno kým)
publicado por
A kiadó megnevezésekor
rev. (revidováno kým)
revisado por
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
dot. (dotisk)
reedición / nueva edición / reimpresión
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
přel. (přeloženo kým)
traducido por
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
obj. (objem)
t.
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás