román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

- (příloha)
app. (appendix)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
přibl. (přibližně)
aprox. (aproximativ)
Amikor a mennyiség ismeretlen
lit. (literatura)
Bibliografie - nu se prescurtează
Felhasznált irodalom/Források
cca (cirka)
cca (circa)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
kap. (kapitola)
cap. (capitol)
A tanulmány egy meghatározott része
- (sloupec)
col. (coloană)
A táblázat függőleges része
dis. (disertace, disertační práce)
Disertaţie - nu se abreviază
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
edit. (editována kým)
n.t. (nota traducătorului)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
např. (například)
ex. (exemplu)
Példa/példák adásánál
zejm. (zejména)
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
atd. (a tak dále)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
obr. (obrázek)
fig. (figura)
A dolgozathoz tartozó diagram
tj. (to jest)
adică
Egy gondolat kifejtésénél
vč. (včetně)
inclusiv - nu se abreviază
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
Pozn. (poznámka)
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
str. (strana)
p./pg. (pagina)
A kézirat minden egyes oldala
str. (strany)
pp. (paginile)
A kézirat számos oldala
- (předmluva)
pref. (prefaţă)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
publ. (publikováno kým)
ed. (editat de)
A kiadó megnevezésekor
rev. (revidováno kým)
red. (redactor)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
dot. (dotisk)
reed. (reeditarea)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
přel. (přeloženo kým)
trad. (tradusă de)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
obj. (objem)
vol. (volumul/tomul)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás