portugál | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

- (příloha)
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
přibl. (přibližně)
aprox. (aproximadamente)
Amikor a mennyiség ismeretlen
lit. (literatura)
bibliogr. (bibliografia)
Felhasznált irodalom/Források
cca (cirka)
cerca
Amikor egy mennyiséget becsülünk
kap. (kapitola)
cap. (capítulo)
A tanulmány egy meghatározott része
- (sloupec)
col. (coluna)
A táblázat függőleges része
dis. (disertace, disertační práce)
dissertação
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
edit. (editována kým)
ed. (edição)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
např. (například)
p.ex. (por exemplo)
Példa/példák adásánál
zejm. (zejména)
especialmente
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
atd. (a tak dále)
etc. (et cetera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
obr. (obrázek)
fig. (figura)
A dolgozathoz tartozó diagram
tj. (to jest)
i.e. (id est)
Egy gondolat kifejtésénél
vč. (včetně)
incluindo
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
Pozn. (poznámka)
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
str. (strana)
p. (página)
A kézirat minden egyes oldala
str. (strany)
pp. (páginas)
A kézirat számos oldala
- (předmluva)
prefácio
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
publ. (publikováno kým)
E. (editor)
EE. (editores)
A kiadó megnevezésekor
rev. (revidováno kým)
revisado por
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
dot. (dotisk)
reimpresso
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
přel. (přeloženo kým)
Trad. (tradução)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
obj. (objem)
vol. (volume)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás