orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

- (příloha)
прил. (приложения)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
přibl. (přibližně)
прибл. (приблизительно)
Amikor a mennyiség ismeretlen
lit. (literatura)
библ. (библиография)
Felhasznált irodalom/Források
cca (cirka)
ca. (circa -ровно)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
kap. (kapitola)
гл. (глава)
A tanulmány egy meghatározott része
- (sloupec)
кол. (колонка)
A táblázat függőleges része
dis. (disertace, disertační práce)
дисс. (дисертация)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
edit. (editována kým)
ред. (редактор ...)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
např. (například)
н/р (на пример)
Példa/példák adásánál
zejm. (zejména)
особенно (особенно)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
atd. (a tak dále)
и т.д. (и так далее)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
obr. (obrázek)
рис. (рисунок)
A dolgozathoz tartozó diagram
tj. (to jest)
т.е. (то есть)
Egy gondolat kifejtésénél
vč. (včetně)
вкл. (включая)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
Pozn. (poznámka)
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
str. (strana)
стр. (страница)
A kézirat minden egyes oldala
str. (strany)
стр-ы. (страницы)
A kézirat számos oldala
- (předmluva)
прол. (пролог)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
publ. (publikováno kým)
изд. (издательство)
A kiadó megnevezésekor
rev. (revidováno kým)
ред. (просмотрено...)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
dot. (dotisk)
обр. (в обработке...)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
přel. (přeloženo kým)
trans. (перевод ...)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
obj. (objem)
vol. (volume - ценность)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás