olasz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

- (příloha)
Appendice
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
přibl. (přibližně)
ca. (circa)
Amikor a mennyiség ismeretlen
lit. (literatura)
Bibliografia
Felhasznált irodalom/Források
cca (cirka)
ca. (circa)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
kap. (kapitola)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
A tanulmány egy meghatározott része
- (sloupec)
Colonna
A táblázat függőleges része
dis. (disertace, disertační práce)
Dissertazione di laurea
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
edit. (editována kým)
A cura di
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
např. (například)
e.g. (exempli gratia)
Példa/példák adásánál
zejm. (zejména)
Specialmente
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
atd. (a tak dále)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
obr. (obrázek)
fig. (figura)
A dolgozathoz tartozó diagram
tj. (to jest)
i.e. (id est)/cioè
Egy gondolat kifejtésénél
vč. (včetně)
incl. (incluso)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
Pozn. (poznámka)
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
str. (strana)
p. (pagina)
A kézirat minden egyes oldala
str. (strany)
pp. (pagine)
A kézirat számos oldala
- (předmluva)
Prefazione/Preambolo
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
publ. (publikováno kým)
Pubblicato da
A kiadó megnevezésekor
rev. (revidováno kým)
n.d.A. (nota dell'autore)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
dot. (dotisk)
Opera ristampata
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
přel. (přeloženo kým)
Tradotta da
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
obj. (objem)
vol. (volume)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás