német | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

- (příloha)
Ah. (Anhang)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
přibl. (přibližně)
ugf. (ungefähr)
Amikor a mennyiség ismeretlen
lit. (literatura)
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Felhasznált irodalom/Források
cca (cirka)
ca. (circa)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
kap. (kapitola)
K. (Kapitel)
A tanulmány egy meghatározott része
- (sloupec)
Spalte
A táblázat függőleges része
dis. (disertace, disertační práce)
Diss. (Dissertation)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
edit. (editována kým)
bearb. (bearbeitet von)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
např. (například)
z.B. (zum Beispiel)
Példa/példák adásánál
zejm. (zejména)
bes. (besonders)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
atd. (a tak dále)
usw. (und so weiter)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
obr. (obrázek)
Abb. (Abbildung)
A dolgozathoz tartozó diagram
tj. (to jest)
d.h. (das heißt)
Egy gondolat kifejtésénél
vč. (včetně)
inkl. (inklusive)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
Pozn. (poznámka)
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
str. (strana)
S. (Seite)
A kézirat minden egyes oldala
str. (strany)
S. (Seiten)
A kézirat számos oldala
- (předmluva)
Vorw. (Vorwort)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
publ. (publikováno kým)
hg. (herausgegeben von)
A kiadó megnevezésekor
rev. (revidováno kým)
geä. (geändert)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
dot. (dotisk)
Nachdr. (Nachdruck)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
přel. (přeloženo kým)
übersetzt von
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
obj. (objem)
Jg. (Jahrgang)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás