magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

- (příloha)
függ. (függelék)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
přibl. (přibližně)
kb. (körülbelül)
Amikor a mennyiség ismeretlen
lit. (literatura)
bibliog. (bibliográfia)
Felhasznált irodalom/Források
cca (cirka)
kb. (körülbelül)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
kap. (kapitola)
fej. (fejezet)
A tanulmány egy meghatározott része
- (sloupec)
oszl. (oszlop)
A táblázat függőleges része
dis. (disertace, disertační práce)
dissz. (disszertáció)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
edit. (editována kým)
szerk. (szerkesztette X)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
např. (například)
pl. (például)
Példa/példák adásánál
zejm. (zejména)
kül. (különösen)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
atd. (a tak dále)
stb. (és így tovább)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
obr. (obrázek)
ábr. (ábra)
A dolgozathoz tartozó diagram
tj. (to jest)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Egy gondolat kifejtésénél
vč. (včetně)
beleértve
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
Pozn. (poznámka)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
str. (strana)
o./old. (oldal)
A kézirat minden egyes oldala
str. (strany)
o./old. (oldal/oldalak)
A kézirat számos oldala
- (předmluva)
Előszó
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
publ. (publikováno kým)
kiad. (kiadta X/kiadó)
A kiadó megnevezésekor
rev. (revidováno kým)
Átdolgozta X
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
dot. (dotisk)
Utánnyomás
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
přel. (přeloženo kým)
ford. (fordította X)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
obj. (objem)
köt. (kötet)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás