holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

- (příloha)
bijl. (bijlage)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
přibl. (přibližně)
ong. (ongeveer)
Amikor a mennyiség ismeretlen
lit. (literatura)
bibl. (bibliografie)
Felhasznált irodalom/Források
cca (cirka)
ca. (circa)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
kap. (kapitola)
hst. (hoofdstuk)
A tanulmány egy meghatározott része
- (sloupec)
kolom
A táblázat függőleges része
dis. (disertace, disertační práce)
dissertatie
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
edit. (editována kým)
bew. (bewerkt door)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
např. (například)
bijv. (bijvoorbeeld)
Példa/példák adásánál
zejm. (zejména)
bijz. (bijzonder)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
atd. (a tak dále)
enz. (enzovoort)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
obr. (obrázek)
afb. (afbeelding)
A dolgozathoz tartozó diagram
tj. (to jest)
d.w.z (dat wil zeggen)
Egy gondolat kifejtésénél
vč. (včetně)
incl. (inclusief)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
Pozn. (poznámka)
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
str. (strana)
p. (pagina)
A kézirat minden egyes oldala
str. (strany)
pp. (pagina´s)
A kézirat számos oldala
- (předmluva)
voorwoord
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
publ. (publikováno kým)
uitg. (uitgegeven door)
A kiadó megnevezésekor
rev. (revidováno kým)
herz. (herzien)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
dot. (dotisk)
herdr. (herdruk)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
přel. (přeloženo kým)
vertaald door
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
obj. (objem)
jg. (jaargang)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás