görög | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

- (příloha)
παρ. (παράρτημα)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
přibl. (přibližně)
περ. (κατά προσέγγιση)
Amikor a mennyiség ismeretlen
lit. (literatura)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Felhasznált irodalom/Források
cca (cirka)
περ. (περίπου)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
kap. (kapitola)
κεφ. (κεφάλαιο)
A tanulmány egy meghatározott része
- (sloupec)
στήλη
A táblázat függőleges része
dis. (disertace, disertační práce)
διατριβή
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
edit. (editována kým)
επιμ. (επιμέλεια)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
např. (například)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Példa/példák adásánál
zejm. (zejména)
ειδ. (ειδικά)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
atd. (a tak dále)
κτλ. (και τα λοιπά)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
obr. (obrázek)
Σχ. (Σχήμα)
A dolgozathoz tartozó diagram
tj. (to jest)
δηλαδή,...
Egy gondolat kifejtésénél
vč. (včetně)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
Pozn. (poznámka)
σημ. (σημείωση)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
str. (strana)
σελ. (σελίδα)
A kézirat minden egyes oldala
str. (strany)
σελ. (σελίδες)
A kézirat számos oldala
- (předmluva)
Προτ. (πρόλογος)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
publ. (publikováno kým)
δημοσιεύθηκε από
A kiadó megnevezésekor
rev. (revidováno kým)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
dot. (dotisk)
ανατύπωση
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
přel. (přeloženo kým)
μεταφράστηκε από
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
obj. (objem)
τομ. (τόμος)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás