eszperantó | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

- (příloha)
ap. (apendico)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
přibl. (přibližně)
proks. (proksimume)
Amikor a mennyiség ismeretlen
lit. (literatura)
bibliog. (bibliografio)
Felhasznált irodalom/Források
cca (cirka)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
kap. (kapitola)
ĉa. (ĉapitro)
A tanulmány egy meghatározott része
- (sloupec)
kol. (kolono)
A táblázat függőleges része
dis. (disertace, disertační práce)
dis. (disertacio)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
edit. (editována kým)
ed. (eldonita de)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
např. (například)
ekz. (ekzemplo)
Példa/példák adásánál
zejm. (zejména)
prec. (precipe)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
atd. (a tak dále)
ktp. (kaj tiel plu)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
obr. (obrázek)
fig. (figuro)
A dolgozathoz tartozó diagram
tj. (to jest)
t.e. (tio estas)
Egy gondolat kifejtésénél
vč. (včetně)
ink. (inkluzive)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
Pozn. (poznámka)
N.B. (notu bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
str. (strana)
p. (paĝo)
A kézirat minden egyes oldala
str. (strany)
pj. (paĝoj)
A kézirat számos oldala
- (předmluva)
pref. (prefaco)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
publ. (publikováno kým)
eld. (eldonita de)
A kiadó megnevezésekor
rev. (revidováno kým)
rev. (reviziita de)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
dot. (dotisk)
rep. (represo)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
přel. (přeloženo kým)
trad. (tradukita de)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
obj. (objem)
vol. (volumo)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás