dán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

- (příloha)
bilag
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
přibl. (přibližně)
ca. (cirka)
Amikor a mennyiség ismeretlen
lit. (literatura)
bibliografi
Felhasznált irodalom/Források
cca (cirka)
ca. (cirka)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
kap. (kapitola)
afsnit
A tanulmány egy meghatározott része
- (sloupec)
kolonne
A táblázat függőleges része
dis. (disertace, disertační práce)
afhandling
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
edit. (editována kým)
redigeret af
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
např. (například)
f.eks. (for eksempel)
Példa/példák adásánál
zejm. (zejména)
især
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
atd. (a tak dále)
osv. (og så videre)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
obr. (obrázek)
fig. (figur)
A dolgozathoz tartozó diagram
tj. (to jest)
dvs. (det vil sige)
Egy gondolat kifejtésénél
vč. (včetně)
inkl. (inklusive)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
Pozn. (poznámka)
NB (notabene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
str. (strana)
side
A kézirat minden egyes oldala
str. (strany)
s. (sider)
A kézirat számos oldala
- (předmluva)
indledning
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
publ. (publikováno kým)
udgivet af
A kiadó megnevezésekor
rev. (revidováno kým)
revideret af
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
dot. (dotisk)
genoptryk
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
přel. (přeloženo kým)
oversat af
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
obj. (objem)
bind
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás