angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

- (příloha)
app. (appendix)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
přibl. (přibližně)
approx. (approximately)
Amikor a mennyiség ismeretlen
lit. (literatura)
bibliog. (bibliography)
Felhasznált irodalom/Források
cca (cirka)
ca. (circa)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
kap. (kapitola)
ch. (chapter)
A tanulmány egy meghatározott része
- (sloupec)
col. (column)
A táblázat függőleges része
dis. (disertace, disertační práce)
diss. (dissertation)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
edit. (editována kým)
ed. (edited by)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
např. (například)
e.g. (exempli gratia)
Példa/példák adásánál
zejm. (zejména)
esp. (especially)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
atd. (a tak dále)
etc. (et cetera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
obr. (obrázek)
fig. (figure)
A dolgozathoz tartozó diagram
tj. (to jest)
i.e. (id est)
Egy gondolat kifejtésénél
vč. (včetně)
incl. (including)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
Pozn. (poznámka)
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
str. (strana)
p. (page)
A kézirat minden egyes oldala
str. (strany)
pp. (pages)
A kézirat számos oldala
- (předmluva)
pref. (preface)
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
publ. (publikováno kým)
pub. (published by)
A kiadó megnevezésekor
rev. (revidováno kým)
rev. (revised by)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
dot. (dotisk)
rpt. (reprint)
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
přel. (přeloženo kým)
trans. (translated by)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
obj. (objem)
vol. (volume)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás