magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

ملحق
függ. (függelék)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
تقريبا
kb. (körülbelül)
Amikor a mennyiség ismeretlen
الببليوغرافيا
bibliog. (bibliográfia)
Felhasznált irodalom/Források
حوالي
kb. (körülbelül)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
فصل
fej. (fejezet)
A tanulmány egy meghatározott része
عمود
oszl. (oszlop)
A táblázat függőleges része
أطروحة
dissz. (disszertáció)
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
التحرير
szerk. (szerkesztette X)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
مثلا
pl. (például)
Példa/példák adásánál
خاصّةً
kül. (különösen)
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
إلخ. (إلى آخره)
stb. (és így tovább)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
شكل
ábr. (ábra)
A dolgozathoz tartozó diagram
يعني
azaz/vagyis/következtetésképpen
Egy gondolat kifejtésénél
بما في ذلك
beleértve
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
تنبيه
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
ًص. (صفحة)
o./old. (oldal)
A kézirat minden egyes oldala
صفحات
o./old. (oldal/oldalak)
A kézirat számos oldala
مقدمة
Előszó
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
الناشر
kiad. (kiadta X/kiadó)
A kiadó megnevezésekor
راجعه
Átdolgozta X
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
إعادة الطباعة
Utánnyomás
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
ترجمة
ford. (fordította X)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
مجلد
köt. (kötet)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás