svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

app. (appendix)
Appendix
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
approx. (approximately)
ung. (ungefär)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliog. (bibliography)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Felhasznált irodalom/Források
ca. (circa)
ca. (cirka)
Amikor egy mennyiséget becsülünk
ch. (chapter)
kap. (kapitel)
A tanulmány egy meghatározott része
col. (column)
Kolumn
A táblázat függőleges része
diss. (dissertation)
Doktorsavhandling
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
ed. (edited by)
red. (redigerad av)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
e.g. (exempli gratia)
t.ex. (till exempel)
Példa/példák adásánál
esp. (especially)
särskilt
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figure)
figur
A dolgozathoz tartozó diagram
i.e. (id est)
d.v.s. (det vill säga)
Egy gondolat kifejtésénél
incl. (including)
inkl. (inklusive)
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p. (page)
s. (sida)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (pages)
s. (sidor)
A kézirat számos oldala
pref. (preface)
förord
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
pub. (published by)
publicerad av
A kiadó megnevezésekor
rev. (revised by)
rev. (reviderad av)
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
rpt. (reprint)
omtryck/nytryck
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
trans. (translated by)
övers. (översättning)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volume)
vol. (volym)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás