portugál | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Rövidítések

Rövidítések - Akadémiai rövidítések

app. (appendix)
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Akkor használjuk, ha van a dolgozathoz hozzáadott releváns dokumentum
approx. (approximately)
aprox. (aproximadamente)
Amikor a mennyiség ismeretlen
bibliog. (bibliography)
bibliogr. (bibliografia)
Felhasznált irodalom/Források
ca. (circa)
cerca
Amikor egy mennyiséget becsülünk
ch. (chapter)
cap. (capítulo)
A tanulmány egy meghatározott része
col. (column)
col. (coluna)
A táblázat függőleges része
diss. (dissertation)
dissertação
Egy meghatározott témában végzett átfogó munka
ed. (edited by)
ed. (edição)
Amikor egy harmadik fél változtatott a munkán
e.g. (exempli gratia)
p.ex. (por exemplo)
Példa/példák adásánál
esp. (especially)
especialmente
Amikor valamit megpróbálunk érthetőbben megfogalmazni
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)
Amikor a felsorolást még folytatni lehetne
fig. (figure)
fig. (figura)
A dolgozathoz tartozó diagram
i.e. (id est)
i.e. (id est)
Egy gondolat kifejtésénél
incl. (including)
incluindo
Amikor valamit még hozzáadunk a felsoroláshoz
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Amikor fontos, hogy valaki valamit tudomásul vegyen
p. (page)
p. (página)
A kézirat minden egyes oldala
pp. (pages)
pp. (páginas)
A kézirat számos oldala
pref. (preface)
prefácio
Egy rövid bekezdés, ami háttérinformációt nyújt a tanulmányhoz
pub. (published by)
E. (editor)
EE. (editores)
A kiadó megnevezésekor
rev. (revised by)
revisado por
Amikor valaki finoman megváltoztatta a munkát, hogy relevánsabb legyen a jelenlegi közönségnek
rpt. (reprint)
reimpresso
Amikor a munka nem eredeti, hanem tiszta másolat
trans. (translated by)
Trad. (tradução)
Amikor a munkát más nyelvre is lefordították
vol. (volume)
vol. (volume)
A munka egy meghatározott kötetére vagy szekciójára utalás