lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Idézés

Idézés - Akadémiai idézés

اسم الكاتبِ، الحروف الأولى من اسم الكاتب. (تاريخ النشر).عنوان الكتاب. مكان النشر: اِسم الناشر
Nazwisko autora, inicjały autora. (rok wydania). Tytuł książki. Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa.
Harvard stílus: nagyon gyakori idézési módszer szakmai/akadémiai irományokban és az általánosan használt módszer Nagy-Britanniában
لقب الكاتب، اسم الكاتب.عنوان الكتاب. مكان النشر: اسم الناشر، سنة النشر.
Nazwisko autora, imię autora. Tytuł książki. Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa, rok wydania.
MLA stílus: nyelvi, irodalmi és média publikációkban a leggyakoribb idézési forma az USA-ban és Kanadában
لقب الكاتب والحروف الأولى من اسمه. عنوان الكتاب. # الطبعة. [إذا لم تكن الأولى] مكان النشر: اسم الناشر؛ سنة النشر
Nazwisko i inicjały autora. Tytuł książki, numer wydania (jeżeli nie jest to pierwsze wydanie). Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa, rok wydania.
Vancouver rendszer: fizikai és orvostudományi tanulmányokban használatos idézési forma