svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Bilden visar ...
Egy kép leírásánál használatos
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Formen på diagrammet visar på att ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Figur ... respresenterar ...
A diagram alatti szövegben használatos
... figürü ...'i gösteriyor.
Figur ... visar ...
A diagram alatti szövegben használatos
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagram ... undersöker ...
A diagram alatti szövegben használatos
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagram ... skildrar ...
A diagram alatti szövegben használatos