japán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Resmin içinde ... de dahil durumda.
画像は・・・・を含んでいる。
Egy kép leírásánál használatos
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

... figürü ...'yi temsil ediyor.
図・・・・は・・・・を表しています。
A diagram alatti szövegben használatos
... figürü ...'i gösteriyor.
図・・・・は・・・・を表している。
A diagram alatti szövegben használatos
... diyagramı ...'ı inceliyor.
図・・・・は・・・・を説明している。
A diagram alatti szövegben használatos
... diyagramı ...'ı resmediyor.
図・・・・は・・・・を示している。
A diagram alatti szövegben használatos