eszperantó | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Resmin içinde ... de dahil durumda.
La bildo montras...
Egy kép leírásánál használatos
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Figuro... reprezente...
A diagram alatti szövegben használatos
... figürü ...'i gösteriyor.
Figuro... montrante...
A diagram alatti szövegben használatos
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagramo... ekzamenante...
A diagram alatti szövegben használatos
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagramo... prezente...
A diagram alatti szövegben használatos