magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Bilden visar ...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Egy kép leírásánál használatos
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Formen på diagrammet visar på att ...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Figur ... respresenterar ...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
A diagram alatti szövegben használatos
Figur ... visar ...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram ... undersöker ...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram ... skildrar ...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
A diagram alatti szövegben használatos