hindi | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Bilden visar ...
इस चित्र में दिखाई देता है...
Egy kép leírásánál használatos
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Formen på diagrammet visar på att ...
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Figur ... respresenterar ...
आकार... ...का वर्णन करता है.
A diagram alatti szövegben használatos
Figur ... visar ...
यह आकार ...दिखाता है.
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram ... undersöker ...
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram ... skildrar ...
यह आकार ...दिखाता है.
A diagram alatti szövegben használatos