eszperantó | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Bilden visar ...
La bildo montras...
Egy kép leírásánál használatos
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Formen på diagrammet visar på att ...
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Figur ... respresenterar ...
Figuro... reprezente...
A diagram alatti szövegben használatos
Figur ... visar ...
Figuro... montrante...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram ... undersöker ...
Diagramo... ekzamenante...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram ... skildrar ...
Diagramo... prezente...
A diagram alatti szövegben használatos