dán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Bilden visar ...
Billedet indeholder...
Egy kép leírásánál használatos
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Formen på diagrammet visar på att ...
Grafens facon demonstrerer at...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Figur ... respresenterar ...
Figur... repræsenterer...
A diagram alatti szövegben használatos
Figur ... visar ...
Figur... viser...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram ... undersöker ...
Diagram... undersøger...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram ... skildrar ...
Diagram... skildrer...
A diagram alatti szövegben használatos