török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Dentro de la figura se encuentra...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Egy kép leírásánál használatos
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
La forma del gráfico demuestra que...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Así, con el gráfico podemos predecir...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

La figura... representa...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
A diagram alatti szövegben használatos
La figura... muestra...
... figürü ...'i gösteriyor.
A diagram alatti szövegben használatos
El diagrama... analiza...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
A diagram alatti szövegben használatos
El diagrama... representa...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
A diagram alatti szövegben használatos