román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Dentro de la figura se encuentra...
Această imagine conţine...
Egy kép leírásánál használatos
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
La forma del gráfico demuestra que...
Forma graficului demonstrează că...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Así, con el gráfico podemos predecir...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

La figura... representa...
Figura...reprezintă...
A diagram alatti szövegben használatos
La figura... muestra...
Figura...arătând...
A diagram alatti szövegben használatos
El diagrama... analiza...
Diagrama...exprimând...
A diagram alatti szövegben használatos
El diagrama... representa...
Diagrama...reprezentând...
A diagram alatti szövegben használatos