magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Dentro de la figura se encuentra...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Egy kép leírásánál használatos
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
La forma del gráfico demuestra que...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Así, con el gráfico podemos predecir...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

La figura... representa...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
A diagram alatti szövegben használatos
La figura... muestra...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
A diagram alatti szövegben használatos
El diagrama... analiza...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
A diagram alatti szövegben használatos
El diagrama... representa...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
A diagram alatti szövegben használatos